Productiewerk vraagt om vak- en proceskennis. We willen van toegevoegde waarde zijn en bedrijven helpen groeien met de juiste flexkrachten en een goed proces. Onze kennis zetten we in voor ieder kort of langdurend project, voor eenvoudig en gespecialiseerd werk. Daarbij gaan we verder dan het werven, inzetten en begeleiden van medewerkers. Een hoge productiviteit, een hoog rendement en een goed proces dragen immers ook bij aan uw groei.

Waarom AllinFlex?

Onze platte organisatie kent korte lijnen, levert dienstverlening op maat en heeft persoonlijke aandacht voor zowel opdrachtgevers als medewerkers. Zaken als flexibiliteit, service, levertijd, bereikbaarheid en het leveren van de juiste vakkracht zijn voor ons vanzelfsprekend. Kenmerkend voor onze mentaliteit is dat we het antwoord ‘nee’ niet kennen. We zoeken altijd naar een oplossing.

Werkwijze

Persoonlijk, betrokken, no-nonsense, eerlijk en transparant. We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Dat typeert de manier van werken van Allinflex BV. Met de praktijkkennis van onze jobcoaches en projectmanagers kunnen we alle wensen invullen.

Optimale flexibele schil

Onze medewerkers komen uit uw branche en kennen de productieomgevingen en personeelsuitdagingen. Na een kennismakingsgesprek analyseren we de situatie. Duidelijk moet worden waar flexibiliteit gewenst is en welke aanpak u hiervoor kunt inzetten. Onze operationeel manager zorgt hierna samen met een jobcoach voor de invulling van de opdracht. We selecteren de juiste medewerkers en tijdens het project kunt u rekenen op persoonlijke en professionele begeleiding.

Begeleiding

Als u werkt met medewerkers uit Midden- en Oost-Europa dan is het belangrijk dat zij snel integreren op de werkplek en zich thuis voelen in Nederland. Allinflex BV besteedt hier dan ook veel aandacht aan. We beschikken over gekwalificeerde coördinatoren bij grotere projecten en over tolken. Zij zijn op en na het werk het eerste aanspreekpunt voor zowel u als de medewerkers. Zij zorgen voor de introductie, begeleiding en het functioneren.

De lijnen bij Allinflex BV zijn kort, we kunnen snel schakelen en u heeft één centraal aanspreekpunt. Bij Allinflex BV besteedt u het werk met een gerust hart uit. Neem contact op voor een kennismakingsgesprek.

Certificering

Het strikt naleven van wet- en regelgeving zorgt ervoor dat de kwaliteit van onze bedrijfsvoering uitermate hoog is. Betrouwbaarheid, zekerheid en kwaliteit bieden betekent de juiste randvoorwaarden en voorzieningen leveren. Gecertificeerd zijn is bij ons daarom vanzelfsprekend.

Bij Allinflex B.V. beschikken wij o.a. over de volgende lidmaatschappen en certificaten:

NBBU

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen toetst Allinflex B.V. op vakkennis, op de juiste toepassing van de NBBU CAO’s, op kwaliteit van de administratie en op onze kennis van wetgeving. Met deze flexibele CAO kan voor een periode van 130 weken worden uitgezonden mét uitzendbeding en zonder een loonverplichting wanneer er geen werk is. Bovendien hanteert de NBBU CAO vanaf dag één het loon dat in de betreffende sector van toepassing is. Dit voorkomt ongelijkheid op de werkvloer tussen vaste medewerkers en de uitzendkrachten.

SNA

Het keurmerk van Stichting Normering Arbeid is verplicht voor alle NBBU leden. Hiermee zijn de financiële en administratieve criteria vastgelegd waaraan een bonafide uitzendbureau moet voldoen. Het maakt arbeid inlenen en werk uitbesteden een stuk eenvoudiger en veiliger. Allinflex B.V. wordt met het SNA-keurmerk onder meer beoordeeld op haar verplichtingen aangaande de aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting, de wettelijke minimumlonen en vakantiebijslagen, aansprakelijkstelling en het uitvoeren van controles op zowel identiteit als het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland.

SNF

Leden van de Algemene Bond Uitzendondernemingen en de NBBU die voor arbeidsmigranten eigen huisvestingslocaties beschikbaar stellen, moeten voldoen aan strikte huisvestingsnormen. Zo ook Allinflex B.V.. Een onafhankelijke instelling controleert of deze criteria door leden worden nageleefd. Als blijkt dat aan deze eisen wordt voldaan, mogen zij op hun huisvestingslocaties de sticker Stichting Normering Flexwonen voeren.

Uw voordeel

Is er ziekte op de productieafdeling ontstaan, wilt u pieken opvangen of heeft u te maken met vakanties van uw vaste medewerkers? Allinflex BV is hét uitzendbureau voor productiewerk en helpt u de klus te klaren. We beschikken over een groot bestand vakbekwame productiemedewerkers. U betaalt alleen de daadwerkelijk gewerkte uren.

De voordelen van uitzenden bij Allinflex BV:

  • De werknemer staat niet op uw loonlijst
  • U heeft een beperkte/geen opzegtermijn
  • U kunt uw personeel flexibel inzetten
  • U heeft geen werkgeversverplichtingen
  • U heeft geen administratieve lasten
  • U maakt geen kosten voor eigen werving

Contact

Wenst u meer informatie over de diensten van AllinFlex? Neem gerust contact op via de onderstaande contactgegevens of vul het contactformulier in.

Contactformulier
Contactgegevens

Telefoonnummer:
E-mailadres:

+31 165 521 521
info@allinflex.nl